Suuri Talviarvonta

KAMPANJAN „ Suuri Talviarvonta!“ SÄÄNNÖT

YLEISET EHDOT

1.1 Kampanjaehdot määrittelee yksinoikeudella FourFinance Global S.A., Quai du Montblanc 33, 106988, CH-1201 Genf (jatkossa myös Mikrovippi).  Kaikkien kampanjaan osallistujien on sitouduttava noudattamaan arvonnan ehtoja ja periaateita, joiden rikkominen tai niistä poikkeaminen johtaa automaattisesti osallistujan hylkäämiseen.

1.2. Kilpailussa arvotaan kaikkien osallistujien kesken puhelin iPhone7/256GB. Palkinnon toimittaa FourFinance Global S.A.

KAMPANJA

2.1. Kampanja järjestetään 3.11.2016 – 2.2.2017.

2.2. Arvontaan osallistuvat kaikki FourFinance Global S.A.:n asiakkaat, jotka hakevat lainaa FourFinance Global S.A.:n ylläpitämien Internet-sivujen kautta, ja joilla ei ole kilpailun päättymispäivän jälkeisenä päivänä avoimia velkoja kampanjan järjestäjälle eikä sen yhteistyökumppaneille.

OSALLISTUMINEN KAMPANJAAN

3.1. Arvontaan osallistuvat kaikki kampanjan voimassaoloaikana lainahakemuksen täyttäneet henkilöt, jotka noudattavat kampanjaehdoissa mainittuja sääntöjä.

3.2. Osallistuminen arvontaan on asiakaskohtaista ja sidoksissa hakemusten määrään, ts. jokainen lainahakemus antaa yhden äänen (voittomahdollisuus on sidoksissa lainahakemusten kokonaismäärään).

3.2.1. Palkinnon arvontaan osallistuvat ainoastaan ne asiakkaat, joilla ei ole velkoja kampanjan järjestäjälle eikä sen yhteistyökumppaneille.

3.2.2. Velaksi katsotaan kaikki eräpäivän jälkeen avoimena olevat, lainasopimukseen liittyvät velvoitteet.

3.4. Arvontaan eivät saa osallistua FourFinance Global S.A. työntekijät eivätkä konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijät.

3.5. Lähettämällä lainahakemuksen, jokainen kampanjaan osallistuja vahvistaa hyväksyvänsä kyseiset säännöt ja kaikki FourFinance Global S.A.:n päätökset, joista ei voi valittaa, ja jotka ovat lopullisia.

PALKINTO

4.1. iPhone7/256GB

ARVONTA

5.1. FourFinance Global S.A.:n kolmijäseninen kampanjavaliokunta järjestää arvonnan 3.2.2017.

5.2. FourFinance Global S.A. ottaa yhteyttä voittajaan viiden työpäivän kuluessa kilpailun päättymisestä, käyttäen FourFinance Global S.A.:n tietokannassa olevaa voittajan puhelinnumeroa.

5.3. Mikäli voittajaan ei saada yhteyttä FourFinance Global S.A.:sta riippumattomista syistä viiden työpäivän kuluessa kilpailun päättymisestä (esim. FourFinance Global S.A.:n tietokannassa oleva voittajan puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite on väärä, ei ole käytössä tai ei toimi tilapäisesti) tai voittaja luopuu palkinnosta, arvotaan uusi voittaja.

5.4. Palkintoa ei vaihdeta muihin palkintoihin eikä korvata rahalla, paitsi jos FourFinance Global S.A. päättää vaihtaa palkinnon toisentyyppiseen samantasoiseen palkintoon.

VOITTAJA

6.1. Palkinnon voittaja sitoutuu ilmoittamaan FourFinance Global S.A.:lle viimeistään 17.2.2017 mennessä, haluaako hän ottaa vastaan kohdassa 4.1 tarkoitetun palkinnon.

6.2. Vastaanottaessaan palkinnon voittaja antaa FourFinance Global S.A.:lle luvan käyttää nimeään FourFinance Global S.A.:n uutis- ja mainoskirjeiden yhteydessä sekä FourFinance Global S.A.:n ylläpitämillä kotisivuilla. FourFinance Global S.A. ei maksa palkinnon voittajalle korvausta hänen nimensä käytöstä.

6.3. Voittajan on palkintoa lunastaessaan esitettävä henkilötodistus.

VASTUU

7.1. FourFinance Global S.A. ei ole vastuussa siitä, mikäli palkintoa ei voida käyttää voittajasta johtuvista syistä.

LOPPUMÄÄRÄYKSET

8.1. FourFinance Global S.A. pidättää oikeuden kampanjaehtojen muutoksiin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan yhtiön ylläpitämillä kotisivuilla.

8.2. Tilanteessa jossa on kyse ns. ylivoimaisesta esteestä (force majeure), FourFinance Global S.A.:lla on yksipuolinen oikeus keskeyttää kilpailu ja jättää palkinto arpomatta. Tästä ilmoitetaan kampanjaan osallistuneille FourFinance Global S.A.:n tietokannassa olevien yhteystietojen avulla.

8.3. Ylivoimainen este on FourFinance Global S.A.:n mukaan tässä yhteydessä tilanne, johon FourFinance Global S.A. ei pysty vaikuttamaan ja jonka kohdalla kohtuusperiaatteen mukaisesti ei voida edellyttää, että FourFinance Global S.A.:n tulisi kampanjaa järjestäessä ottaa se huomioon tai kyetä välttämään se.

8.4. FourFinance Global S.A. maksaa palkinnon toimittajan asuinmaan mukaiset verot. Muilta osin voittaja on velvollinen itse huolehtimaan mahdollisista veroista tms. palkinnosta menevistä maksuista.

8.5. Arvontaan koskevat riidat ratkaistaan FourFinance Global S.A.:n asuinmaan lainsäädännön mukaisesti.

FourFinance Global S.A. vastaa arvontaan koskeviin reklamaatioihin, jotka on lähetetty osoitteeseen kymmenen työpäivän kuluessa niiden saapumisesta lukien. Lisätietoja arvonnasta saa myös asiakaspalvelun kautta, numerosta 0600 03 065 (1,98 €/min + pvm).

Osallistu kampanjaan