Etusivu Lainaehdot Vastuullisuus Tee hakemus

Yleiset toimitusehdot

Saat 30 € tai 50 € vipin heti, mikäli olet vähintään 18 -vuotias ja luottokelpoinen henkilö, jolla on oma julkinen matkapuhelinliittymä. Laina-aika on kaksi viikkoa ja takaisin maksat 30 euroa ja käsittelykulut 17 euroa tai 50 euroa ja käsittelykulut 20 euroa.

Vanhat asiakkaamme voivat hakea myös 60 - 200 €:n lainan. Laina-aika on kaksi viikkoa, 60 € ja 80 € lainoissa maksat takaisin lainasumman ja käsittelykulut 20 euroa, 100 € lainasta lainasumman ja käsittelykulut 25 euroa. 150 € lainasta takaisin maksat lainasumman ja käsittelykulut 45 euroa. 200 € lainasta takaisin maksat lainasumman ja käsittelykulut 65 euroa.

Lainaa voit hakea milloin vain, käsittelemme lainahakemuksesi välittömästi päivystyksen auki ollessa. Palvelu toimii Soneran, Elisan, DNA:n, Kolumbuksen, Saunalahden ja TeleFinlandin liittymillä.

Lainaehdot:

Seuraavassa määritellään kaikki ne ehdot, joilla luotonantaja myöntää Mikrovippi.fi -pikalainan sitä hakevalle lainanhakijalle. Pikalaina voidaan myöntää täysi-ikäiselle Suomen kansalaiselle, jolla ei ole luottohäiriömerkintöjä ja jolla on julkinen matkapuhelinliittymä. Luotonantaja tarkistaa lainanhakijan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä, henkilötiedot väestötietojärjestelmästä ja tekee muut tarvittavat tarkistustoimenpiteet, joiden jälkeen antaa luotonantopäätöksen tekstiviestinä. Luotonantaja voi harkintansa mukaan ja mitään erityistä syytä ilmoittamatta olla myöntämättä pikalainaa.

Lainan hakeminen

Lainan hakeminen tapahtuu tekstiviestillä tai muulla luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla.

Lainan määrä ja laina-aika

Lainan määrä uusille asiakkaille on 30 € tai 50 € ja vanhat asiakkaat voivat hakea myös 60 - 200 € lainan. Laina-aika on 14 päivää. Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun pikalaina on maksettu lainanhakijan pankkitilille ja päättyy eräpäivänä 14 päivän kuluttua laina-ajan alkamispäivästä. Laina on maksettava takaisin korkoineen ja kuluineen viimeistään eräpäivänä. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa laina takaisin ennen eräpäivää ilman lisäkuluja.

Lainan kulut ja takaisinmaksu

Lainanhakijan maksettavaksi tulee lainan käsittely- ja toimituskulut, jotka ovat 30 € lainalle 17 €, 50 € lainalle 20 €, 60 € lainalle 20 €, 80 € lainalle 20 €, 100 € lainalle 25 €, 150 € lainalle 45 € ja 200 € lainalle 65 €. Luotonantaja lähettää lainanhakijan kotiosoitteeseen laskun, jolla laina ja siihen lisätyt käsittely- ja toimituskulut maksetaan. Lisäksi lainanhakijan puhelinlaskussaan maksettavaksi tulevat hakemiseen liittyvät tekstiviestikulut eli 5,00 €/lähetetty viesti.

Maksun viivästyminen

Mikäli laina ei kokonaisuudessaan kuluineen ole maksettu takaisin eräpäivään mennessä, lainanhakijalta peritään avoimelle summalle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 €. Luotonantaja voi siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli lainan takaisinmaksu on viivästynyt yli 60 päivää, luotonantaja käyttää henkilötietolain mukaista oikeuttaan ilmoittaa julkinen maksuhäiriö merkittäväksi lainanhakijan luottotietoihin. Tämä maksuhäiriö näkyy julkisesti ja se merkitään ilman oikeudellisia toimenpiteitä. Lopullisesti erääntynyt velka peritään oikeusteitse, josta aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettavaksi.

Lainan poikkeuksellinen erääntyminen

Luotonantaja huomioi kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n säännökset maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomasta syystä.

Peruuttamisoikeus

Lainanhakijalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jolloin lainanhakija sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

- lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
- ilmoitus peruuttamisesta
- paikka ja päiväys
- lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajalle postitse

Peruuttamistapauksissa lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena lainan todellisen vuosikoron ajalta, jonka laina on ollut lainan- hakijan käytössä.

Lainanhakija sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa. (Esimerkki peruutta- misesta aiheutuvasta korvauksesta: Lainanhakija peruuttaa pikavipin 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaa rahat 28 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksesta, todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus yhteensä 60 €. Lainapääomineen takaisin maksetaan 160 €.)

Muut ehdot

Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisten tietojen aiheutuvasta selvittelytyöstä luotonantajalla on oikeus laskuttaa lainanhakijaa hinnastonsa mukaisesti 50 € / h. Luotonantajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle joko kokonaan tai osittain miltä osin tahansa. Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa luotonantajalle. Luotonantaja ei vastaa siitä että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa ilmoitetulle tilille maksettua pikavippiä joko tilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, lainanhakijasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Laina maksetaan lainanhakijan tilille yksinomaan asiakkaan ilmoittaman tilinumeron perusteella, Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin pikavippeihin.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria va- hinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten.


Mikrovippi 2014 Lainaehdot ja toimitusehdot